Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Shenzhen BYS Testing Co., Ltd Capsule vending machine: ZTNQ-3050; ZTNQ-3050Z; TNF-2041,Z TNF-2041Z; ZTNY-2041; ZTNY-2041Z; ZTNY-3683; ZTNY-3683Z 2019-08-12 ~
CE CE Shenzhen BYS Testing Co., Ltd. Plastic Capsule 2020-01-10 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
zt 42033673 zt Sports & Entertainment>>Indoor Sports>>Coin Operated Games 2020-08-27 ~ 2030-08-26 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này